Organizers and Historians of Soviet Health Care on the Problems of Their Field in 1960s-1980s

Abstract: 
Health care in the USSR has been actively developing since about the end of the 1920s and until the beginning of the 1970s, when, on the one hand, the requirements, standards, and needs for the “services” of the health care system greatly increased, and, on the other hand, an inertial model of development was allowed not intensive, as in developed countries, but extensive — building up purely quantitative indicators of the industry, with a dangerous weakening of attention to preventive tasks, medical examinations, health education, etc. The article describes the features of the organization of health care in the USSR in the 1960s-1980s. based on statistical data and special literature 1957-2018 on the history of medicine and health care organization.
edn: 
BXOPGV

For citation: Symonovich Ch.E. Organizers and Historians of Soviet Health Care on the Problems of Their Field in 1960s-1980s. St. Petersburg Sociology Today. 2023. N. 20. P. 95-116. DOI:10.25990/socinstras.pss-20.vs57-r231

References: 
 • Baranov A. A., Albitskij V. Yu. Smertnost detskogo naseleniya Rossii [Mortality of the child population of Russia]. Moscow, Litterra, 2007, 328 p. (In Russ.)
 • Bogdanov N. N. Dostizheniyasovetskojkardiologii [Achievements of Soviet cardiology]. Moscow, Meditsina, 1984, 80 p. (In Russ.)
 • Bolshaya meditsinskaya entsiklopediya [Big medical encyclopedia]. Ed. B. V. Petrovskij, vol. 8. Moscow, 1978, 528 p. (In Russ.)
 • Demograficheskij ezhegodnikSSSR. 1990 [Demographic Yearbook of the USSR. 1990]. Moscow, Finansy i statistika, 1990, 639 p. (In Russ.)
 • Derevyanko A. P., Shabelnikova N. A. Istoriya Rossii [Russian history]. Moscow, TK Velbi, Prospekt, 2006, 560 p. (In Russ.)
 • Frolkis V. V. Priroda stareniya [The nature of aging]. Moscow, Nauka, 1969, 184 p. (In Russ.)
 • Goncharova G. N., Artyukhov I. P. Improving the management of medical care on the basis of sociological research. Zdravookhranenie Rossijskoj Federatsii, 1991, no 7, pp. 29-30. (In Russ.)
 • Istoriya Rossii s drevnejshikh vremyon do nachala XXI v. [History of Russia from ancient times to the beginning of the XXI century], Gorinov M. M., Gorskij A. A., Danilov A. A. et al. Moscow, Drofa, 2005, 656 p. (In Russ.)
 • Istoriya Rossii XX — nachala XXI veka [History of Russia in the 20th — early 21st centuries]. Ed. L. V. Milov. Moscow, Eksmo, 2006, 960 p. (In Russ.)
 • Izbrannye lektsii po aktualnym problemam sotsialnoj meditsiny, ekonomiki i organizatsii zdravookhraneniya [Selected lectures on topical issues of social medicine, economics and healthcare organization]. Ed. prof. V. A. Medik. V. Novgorod, Novgorodskij gos. universitet im. Yaroslava Mudrogo, 2000, 264 p. (In Russ.)
 • Komarov Yu. M. On the issue of the strategy and tactics of healthcare development in Russia. Zdravookhranenie Rossijskoj Federatsii, 1991, no 9, pp. 3-4. (In Russ.)
 • Kuzmin M. K. Istoriya meditsiny [History of medicine]. Moscow, Meditsina, 1978, 200 p. (In Russ.)
 • Lisitsyn Yu. P. Istoriya meditsiny [History of medicine]. Moscow, GEOTAR-Media, 2008, 393 p. (In Russ.)
 • Lisitsyn Yu. P. Slovo o zdorovie [A word about health]. Moscow, Sovetskaya Rossiya, 1986, 192 p. (In Russ.)
 • Lisovskij V. A. Razmyshleniya klinitsista [Clinician’s thoughts]. St Petersburg, SPBGAFK im. P. F. Lesgafta, 2000, 219 p. (In Russ.)
 • Lyadova A. V. Sotsiologiya i meditsina: grani vzaimodejstviya v XXI v., v poiskakh novoj paradigmy [Sociology and Medicine: Facets of Interaction in the 21st Century, in Search of a New Paradigm]. Sovremennaya sotsiologiya: klyuchevye napravleniya. Ed. N. G. Osipova. Moscow, Kanon, ROOI “Reabilitatsiya”, 2018, 400 p. (In Russ.)
 • Maksimova T. M. Sovremennoe sostoyanie, tendentsii i perspektivnye otsenki zdorovya naseleniya [Current state, trends and prospective assessments of public health]. Moscow, PER SE, 2002, 192 p. (In Russ.)
 • Mendelevich V. D. Meditsinskayapsikhologiya [Medical psychology]. Rostov-na-Donu, Feniks, 2018, 460 p. (In Russ.)
 • Munchaev Sh. M., Ustinov V. M. Istoriya Rossii [Russian history]. Moscow, Norma, 2006, 592 p. (In Russ.)
 • Nazarova E. N., Zhilov Yu. D. Osnovy sotsialnoj meditsiny [Fundamentals of social medicine]. Moscow, Izd. tsentr “Akademiya”, 2010, 368 p. (In Russ.)
 • Obshchestvennoe zdorovie i zdravookhranenie [Public health and healthcare]. Ed. V. A. Minyaev, N. Ya. Vishnyakov. Moscow, Med-press-inform, 2009, 656 p. (In Russ.)
 • Ocherki istorii zdravookhraneniya SSSR (1917-1956 gg.) [Essays on the history of healthcare in the USSR (1917-1956)]. E. D. Ashurkov, M. I. Barsukov, N. N. Morozov et al.; ed. prof. M. I. Barsukov. Moscow, Medgiz, 1957, 394 p. (In Russ.)
 • Organizatsiya zdravookhraneniya v SSSR: Posobie dlya vrachej [Organization of health care in the USSR: A manual for doctors]. Ed. prof. N. A. Vinogradov, vol. 1. Moscow, Medgiz, 1958, 519 p. (In Russ.)
 • Petrovskij B. V. Chelovek. Meditsina. Zhizn [Human. Medicine. Life]. Ed. prof. I. V. Bogorad. Moscow, Nauka, 1995, 384 p. (In Russ.)
 • Polunina N. V. Obshchestvennoe zdorovie i zdravookhranenie [Public health and healthcare]. Moscow, Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2010, 544 p. (In Russ.)
 • Populyarnyj rakovyj registr [Popular cancer registry], vol. 18. Ed. V. M. Kalabugi, A. M. Belyaev. St Petersburg, IPK “KOSTA”, 2013, 368 p. (In Russ.)
 • Semennikova L. I. Otechestvennaya istoriya [National history]. Moscow, KDU, 2008, 782 p. (In Russ.)
 • Shchepin O. P. Puti sovershenstvovania narodnogo zdravookhranenia [Ways to improve public health]. Sovetskoe zdravookhranenie, 1980, no 1, pp. 3-5. (In Russ.)
 • Shchepin O. P., Preobrazhenskaya V. S. Noviy khozyaistvennij mekhanizm v zdravookhranenii: sostoianie i perspectivy [New economic mechanism in health care: status and prospects]. Zdravookhranenie Rossijskoj Federatsii, 1991, no 6, p. 3. (In Russ.)
 • Shchepin O. P., Tsaregorodtsev G. I., Erokhin V. G. Meditsina i obshchestvo [Medicine and society]. Moscow, Meditsina, 1983, 392 p. (In Russ.)
 • Shlyubom Yu., Khagner M., Sirotkina I. Istoriya meditsiny: aktualnye tendentsii i perspektivy [History of medicine: current trends and prospects]. Bolezn i zdorove: novye podkhody k istorii meditsiny. Ed. I. Sirotkina. St Petersburg, EU v SPb, Aletejya, 2008, 298 p. (In Russ.)
 • Smirnov S. S., Trofimova O. V. Satisfaction of the population with outpatient care. Zdravookhranenie Rossijskoj Federatsii, 1991, no 6, pp. 89-90. (In Russ.)
 • Sorokina T. S. Istoriya meditsiny [History of medicine]. Moscow, Izd. tsentr “Akademiya”, 2008, 560 p. (In Russ.)
 • Sotsialnoe razvitie SSSR. 1989 [Stat. sb.] [Social development of the USSR. 1989]. Moscow, Finansy i statistika, 1991, 416 p. (In Russ.)
 • Spravochnikpartijnogo rabotnika [Handbook of a party worker], iss. 27-30. Moscow, Politizdat, 1987-1989, 688 p. (In Russ.)
 • SSSR i zarubezhnye strany. 1988 [Stat. sb.] [USSR and foreign countries]. Moscow, Finansy i statistika, 1990, 318 p. (In Russ.)
 • SSSR. Entsiklopedicheskij spravochnik [The USSR. Encyclopedic reference book]. Ed. A. M. Prokhorov. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1979, 576 p. (In Russ.)
 • Starodubov V. I., Goncharenko V. L. Kontseptualnye voprosy razvitiya zdravookhraneniya i farmatsevticheskogo sektora RF [Conceptual issues of development of healthcare and the pharmaceutical sector of the Russian Federation]. Ed. Yu. L. Shevchenko. St Petersburg, GMU, 1999, 160 p. (In Russ.)
 • Statisticheskij ezhegodnik stran — chlenov SEV 1990 [Statistical Yearbook of the CMEA member countries. 1990]. Moscow, Finansy i statistika, 1990, 664 p. (In Russ.)
 • The main directions of development of public health protection and restructuring of health care in the USSR in the 12th five-year plan and for the period up to 2000. Sovetskoe zdravookhranenie, 1988, no 3, pp. 3-26. (In Russ.)
 • Zdravookhranenie v SSSR [Health care in the USSR]. Populyarnaya meditsinskaya entsiklopediya [Popular medical encyclopedia]. Ed. V. I. Pokrovskij. Moscow, Sovetskaya entsiklopedia, 1991, 687 p. (In Russ.)
 • Zhuravlyova I. V. Otnoshenie k zdorovyu individa i obshchestva [Attitude to the health of the individual and society]. Moscow, Nauka, 2006, 238 p. (In Russ.)
 • 60 let Sovetskogo zdravookhraneniya [60 years of Soviet healthcare]. Moscow, Meditsina, 1977, 416 p. (In Russ.)